OSYNLIGA TEATERN

Performance + Theatre + Radio/Art + PodcastHIDDEN ECHOLOGY

Hidden Echology är en ljudpromenad för två personer att utföra i en värld där det osynliga blir synligt. Den använder binaural inspelning, ljudlandskap, en röst och ett GPS-system för att guida deltagarna som utför för varandra och rör sig i gränslandet mellan en dröm, verklighet och deras egen fantasi. Rösten leder deltagarna, två och två tillsammans från Färgfabriken i Stockholm, och efter en stund kommer de att dirigeras att gå på sin egen väg, en väg där det undermedvetna och verkligheten långsamt smälter samman.

En drömsk berättelse som störtar våra referenspunkter och vår uppfattning om saker. En urbansk upplevelse som ger möjlighet att stå ansikte mot ansikte med berättelser som är gömda i gatorna. Deltagarna uppmanas att både lyssna och se staden i ett poetiskt ljus och de blir medvetna om ljud som inte hör hemma på den specifika platsen, inspelade minnen av andra som har gått här tidigare, och de får instruktioner att lämna en spår av sig själva. Publikens spår spelas in och projiceras på en grå vägg inne i utställningen, en ny karta över området, en sensorisk karta som visar deltagarnas emotionella och psykologiska väg.
Stockholm / 2015
Färgfabriken

Credits
Koncept och regi: Tomas Rajnai & Jens Nielsen
Utveckling: Jürgen Köningsmann & Morgan Fredriksson (Liquid Media)
Form: Leon & Chris Design
Curator: Fia Palmgren