OSYNLIGA TEATERN

Performance + Theatre + Radio/Art + PodcastRADIO, BALLET AND
THE TRANSPARENT
SHADOW

En föreställning som äger rum i en helt mörk miljö där dansarnas fysiska närvaro har ersatts av själva publiken, binaurala inspelningar och riktningsljud.

Detta möjliggör för besökarna att röra sig i gränslandet mellan dansarna och deras egna fantasi. På vilka sätt kan dans upplevas när visuell perception inte är en del av den faktiska upplevelsen? Hur kan fysisk närvaro kännas när kroppen inte kan ses? I Radio Ballet och The Transparent Shadow finner vi olika konstnärliga discipliner som koreografi, rumslig installation, binaural ljuddesign och radioberättande som smälter samman för att skapa en sammanhängande sinnesupplevelse där publiken kan agera både som vittne och aktiv deltagare.

Inspirerad av novellen "The Country of the Blind" av H.G. Wells.
Stockholm / 2015
Weld

Credits
Koncept: Tomas Rajnai & Jens Nielsen
Medverkande: Emma Tolander
Röst: Joanna Dahlgren
Animation: Anna Juhlin
Form: Jacob Huurrinainen

Med stöd från Kulturbryggan

Special thanks to Ljudbang