OSYNLIGA TEATERN

Performance + Theatre + Radio/Art + PodcastSVENSKA TAL

“Jag ber de inbjudna konstnärerna att framföra ett tal, jag ber dem berätta om framtiden, hur vi alla ska leva tillsammans. Det kan handla om vad som helst, något som hänt eller hur det kommer bli. Det som är viktigt för dig, framför det du har. Jag vill egentligen bara vara tillsammans “ - Tomas Rajnai

Med hjälp av instruktioner, intervjuer, hemmafilmer, ljus, ljud och koreografi tillsammans med inspelningar av politiska tal, utforskar festivalen talets performativa förmåga att ena lyssnaren i ett gemensamt narrativ. Som en artefakt, som en behållare av tid och minne och som ett tillfälle att tänka, spekulera, berätta, tolka och allt mellan det dokumentära och det fiktiva.

Olika personer bjuds under festivalen in för att framföra sitt tal på Fylkingen med publiken som vittnen eller deltagare. En efter en håller de sina tal. Alla framför talet på sitt språk, förmedlar historier eller spekulationer. Bilderna spolas kontinuerligt tillbaka, berättelser spolas framåt, bitar av det förflutna fångas i en frysbild, fiktionen utdragen i slow motion.

Svenska Tal är både en intim essä och flera fragmentariska berättelser, en festival och en performativ utställning, vars centrum är processen att kartlägga kopplingarna mellan personliga historier och de bredare historierna som kallas politik.

Samtliga framföranden genomförs endast en gång vid ett tillfälle. Som publik fick du komma och gå som du ville under festivalens olika dagar.

Fylkingen, bok / 2022

Medverkande: Isabel Cruz Liljegren, Sofia Curman, Susanne Drakborg, Mohamed El Abe, Jenny Sunesson, Dimen Abdulla, Noah Hellwig, Lisa Montan, Tanya Byrn, Björn Vårsjö, Lisen Ellar, Jenny Nordmar & Martin Vogel

Koncept: Tomas Rajnai
Textförfattare: Lisa Carlsson
Ljusdesign: Anton Andersson / Torbjörn Fernström
Grafisk form: Leon&Chris

Av: O
Med stöd av: Stockholm Stad och Kulturrådet